Vilkår og betingelser

Ved at bruge www.guidtetogreenland.com eller en anden af Guide to Greenland ApS tilknyttede websider/hjemmesider, accepterer du at være juridisk bundet af disse vilkår.

Hvis du ikke ønsker at blive juridisk bundet af alle de efterfølgende regler og vilkår, undlad da venligst at benytte guidetogreenland.com eller en af Guide to Greenland Aps tilknyttede websteder. 

Guide to Greenland ApS kan ændre nævnte vilkår og betingelser til en hver tid ved at fremsende og ajourføre ændringerne online. Venligst gennemgå disse vilkår og betingelser regelmæssigt for at sikre dig at du er opmærksom på eventuelle ændringer som Guide to Greenland ApS måtte lave. Dit fortsatte brug af Guide to Greenland ApS eller en af dets tilknyttede hjemmeside efter ændringer er foretaget betyder at du accepterer at være bundet af de opdaterede/fornyede vilkår og betingelser.

Du må ikke kopiere, reproducere, genpublicere, downloade, sende, poste, broadscaste, gøre synligt i alt almindelighed, eller på anden vis bruge indhold som er ejet af Guide to Greenland ApS (dette inkluderer, tekst, billeder, URL'er prisinformationer mv.) på nogen måde foruden til eget privat brug. 

Et hvert kommersielt brug af guidetogreenland.com eller en af Guide to Greenland ApS tilknyttede hjemmesiders indhold kræver en forudgående skriftlige tilladelse fra guide to Greenland ApS. 

Du accepterer at du kun må bruge guidetogreenland.com og Guide to Greenlands ApS tilknyttede websider/hjemmesider til lovlige formål, og på en måde der ikke krænker rettighederne til, begrænser eller hæmmer andres brug og anvendelse af guidetogreenland.com.

Dit brug af guidetogreenland.com eller en Guide to Greenland ApS tilknyttet hjemmeside/websted er beregnet til personligt brug og / eller for at lave lovlige anmodninger for at kunne reservere produkter eller tjenester som tilbydes på siden. Du er indforstået med og accepterer ikke at bruge dette websted til at foretage spekulative, falske eller svigagtige anmodninger. Du accepterer og bekræfter ikke at bruge robotter eller andre automatiserede programmer/midler for at få adgang til dette websted, med mindre det er specifikt tilladt af Guide to Greenland ApS.

Du vedstår og garanterer, at du (a) ikke tidligere har været suspenderet til at bruge guidetogreenland.com eller på anden måde har været nægtet adgang til webstedet; (b) ikke er en direkte konkurrent til Guide to Greenland ApS (c) ikke har mere end én konto på guidetogreenland.com til en hver tid og (d) at du har fuldmagt og autorisation til at indgå i nævnte vilkår og betingelser og dermed ikke overtræder nogen anden aftale som du måtte være part i. 

Vi giver dig tilladelse til at bruge hjemmesiden/webstedet underlagt begrænsningerne anført i disse vilkår og betingelser. Ved din adgang eller brug af hjemmesiden/websiden kan du blive udsat for indhold, der er offensivt, uanstændigt, unøjagtigt, anstødeligt og på anden måde upassende. Guide to Greenland støtter ikke sådant indhold, og kan ikke godtgøres dets nøjagtighed. Derfor er din adgang og brug af hjemmesiden på egen ansvar og risiko. 

Brugerkonto

For at kunne bruge nogle af funktionerne på sitet bliver du nødt til at oprette en brugerkonto og anføre informationer om dig selv. Du er ansvarlig for sikringen af din kontos password. Du er også ansvarlig for alle aktiviteterne der sker i relation til din brugerkonto. Du er indforstået med at du er forpligtiget til at orientere os straks såfremt der er sket uautoriseret adgang til din brugerkonto. 

Din brugerkonto til guidetogreenland.com er kun til dit personlige brug. Du må ikke foregive at være en anden (f.eks. foregive at du er en kendt person), oprette en brugerkonto for en hvilken som helst anden end dig selv, anføre en email adresse som ikke er din egen, eller oprette flere brugerkonti. Vi forbeholder os retten til at lukke din brugerkonto på et hvilket som helst tidspunkt. 

Indhold

Du kan bidrage til sitet på flere forskellige måder, inklusivt ved at skrive anmeldelser, kommentere på artikler, uploade billeder, udfylde din offentlige profil, og bedømme andre brugeres bidrag ("Dit indhold").

Vi må bruge Dit indhold, på flere forskellige måder, herunder ved at fremvise det på sitet, omformatere det, indarbejde det i markedsføring og i andet arbejde, udarbejde/skabe afledte værker af det, promovere det, distribuere det, og tillade andre at gøre det samme i forbindelse med deres arbejde på vores hjemmeside og andre medieplatforme ("Andre medier"). Kort sagt giver du os tilladelse til at anvende Dit indhold til et hvilket som helst formål. Du giver ligeledes andre brugere på denne side og på Andre medier, adgang til at bruge Dit indhold i forbindelse med deres brug af vores site og Andre medier. Endelig frafalder du uigenkaldeligt og afstår for et hvert krav og påstande om moralske rettigheder og krav i forhold til Dit indhold. 

Du alene er ansvarlig for Dit indhold. Du står bag risici forbundet med Dit indhold, inklusiv enhver persons afhængighed af dets nøjagtighed, fuldstædighed eller brugbarhed, eller indhold om dig der gøre det muligt at identificere dig personligt. Du vedstår at du ejer, eller har de nødvendige rettigheder til at bruge, og er autoriseret til at bruge Dit indhold som anført. Du må ikke anføre at Dit indhold på nogen måde er sponsoreret/finanseret eller godkendt af Guide to Greenland ApS.

Du påtager dig ansvaret, hvis dit indhold krænker enhver tredjeparts ret, herunder enhver ophavsret, varemærke, patent, handelshemmelighed, moralsk ret, privatlivets fred, offentlighedsloven eller enhver anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret; indeholder materiale, der er falsk, forsætligt vildledende eller ærekrænkende, indeholder ulovligt materiale, herunder ulovlig hadetale eller pornografi; udnytter eller på anden måde skader mindreårige eller overtræder eller fortaler overtrædelsen af ​​enhver lov eller regulering.

Vi påtager os retten til at fjerne eller genindsætte brugerens indhold fra tid til anden efter vores eget skøn. For eksempel kan vi fjerne en anmeldelse, hvis vi mener, at den overtræder vores retningslinjer for indhold. Vi har ingen forpligtelse til at bevare eller give dig kopier af dit indhold, og vi garanterer heller ikke nogen fortrolighed med hensyn til Dit indhold.

Guide to Greenland ApS og dets partnere kan vise annoncer og andre oplysninger, der støder op til eller inkluderes i Dit indhold på websiden og andre medier. Du har ikke ret til nogen kompensation for sådanne reklamer. Måden, tilstanden og omfanget af sådan reklame kan ændres uden forudgående varsel.

Ansvar/Forpligtigelser

Guide to Greenland ApS udfører ikke selv nogen ture, men leder dig til ture, der drives af operatører og serviceudbydere i Grønland. Guide to Greenland ApS opkræver heller ikke brugerne gebyrer og kan derfor ikke hæftes for ulykker, tab, skader, skader, forsinkelser, udgifter som følge af handlinger eller handlinger fra operatørens side, herunder vejledninger eller hans / hendes tjenester .

Det samme gælder vores "lokale". Alle som har en viden omkring Grønland kan opretholde en "blog" i "Mød en af de lokale", forudsat at de har en ren straffeattest. De lokale er indforstået med at de blogger og tilbyder deres services/produkter under eget navn eller firma, hvilket betyder at Guide to Greenland ApS ikke kan blive gjort ansvarlig for nogen overtrædelse af rettigheder, ulykker, tab, skader, forsinkelser, omkostninger som følge en handling eller mangel på samme den lokale måtte have udført eller det produkt den lokale måtte have solgt dem. 

Venligst kontakt os straks såfremt du måtte have en klage over en tur eller en lokal som du har fået anvist via guidetogreenland.com, så vi kan hjælpe dig med at få adresseret klagen til rette sted. 

Ved at bruge E-mailadressen sales@guidetogreenland.com kommer du i kontakt med vores projektmanager. 

Vilkår og betingelserne fra turoperatørerne kan variere meget. Vi skal derfor anmode dig om at læse regler og betingelserne igennem for de turoperatører hvorfra du måtte have købt dine varer/ture. 

Kontrollere endvidere den kvittering du modtager pr. mail umiddelbart efter afsendelsen af din bestilling. Der kan være yderligere informationer og detaljer som er relevante i forhold til netop din tur.

Prissætning- 

hvad inkluderes/ekskluderes 

Alle produkter, ture og tjenester tilbudt af Guide to Greenland ApS er gyldige per den dag de er synlige på guidetogreenland.com eller på en af Guide to Greenland ApS tilknyttede websider/hjemmesider. Til tider foretager turoperatører / serviceudbydere ændringer i rejsedatoer, priser, indeslutninger, dækning, alderskrav mv. Guide to Greenland ApS er ikke ansvarlig for eller ansvarlig for nogen information om ture, som Guide to Greenland ApS ikke selv giver direkte.

Priser anført på guidetogreenland.com eller en af Guide to Greenland ApS tilknyttede websteder/hjemmesider er anført per person, hvor ikke andet er anført. 

Priserne er baseret på den lokale takst på tidspunktet for aflæsningen, omregnet til den pågældende valutakurs som er fastlagt af Guide to Greenland ApS. 

Priserne kan ændres uden varsel, indtil en reservation er bekræftet. 

Med mindre andet er anført, inkludere priserne ikke lokale skatter og brugergebyrer, herunder omkostninger til evt. visa, sikkerheds-/ afgifter-/udgifter, havneafgifter, told, immigrationsudgifter, landbrugsafgifter, passagerafgifter eller internationale transportafgifter.  

Priserne inkludere ikke drikkepenge for turledere, chaufføre, eller lokale guider; pas eller visumgebyrer/visumafgifter; baggage eller personforsikringer; personlige ting; og eventuelle drikkevarer eller fødevarer, der ikke er specifikt opført under "Inkluderet" på produktsiderne i guidetogreenland.com eller Guide til Greenland ApS tilknyttede websteder/hjemmesider.

Afbestillingsregler

Alle aflysninger skal gøres over e-mail. Guide to Greenland gør deres bedste for at sikre den bedste beskyttelse over for kunden i tilfælde af aflysninger. Dog er vi, i overenstemmelse med den Grønlandske Rejseindustris forretningsmetoder, forpligtet til at kræve aflysningsgebyrer til passager(er) som følgende:

Dagsture

Hvis kunden aflyser deres deltagelse:

  • Ingen gebyrer hvis turen aflyses 25 dage før afgangstidspunkt.
  • 50% af tur prisen hvis den aflyses mellem 8 og 24 dage før afgangstidspunkt.
  • 100% af tur prisen hvis den aflyses inden for 7 dage før afgangstidspunkt

Multi-dags ture 

Hvis kunden aflyser deres deltagelse:

  • Ingen gebyrer hvis turen aflyses inden for 72 timer fra da bookingen først blev lavet.
  • 15% af tur prisen hvis den aflyses mellem 72 timer fra bookingen laves og op til 8 uger før afgangstidspunkt.
  • 60% af tur prisen hvis den aflyses mellem 7 og 4 uger før afgangstidspunkt.
  • 100% af tur prisen hvis den aflyses inden for 3 uger før afgangstidspunkt.

Ændringer (af ENHVER slags) koster 10% af tur prisen. 

Aflysninger fra tur-operatøren

Guide to Greenland forbeholder retten til at aflyse pga. dårligt vejr/is forhold og tekniske problemer. Bemærk at det er tur-operatøren der evaluerer og beslutter om turen skal aflyses, ikke kunden. Hvis dette skulle ske gør vi vores bedste for at flytte turen til en anden dag, hvis dette ikke er muligt, får kunden en 100% refundering.

Minimumsantal deltagere

Hvis antallet af deltagere ikke når minimumskravet, forbeholder Guide to Greenland retten at aflyse turen. Dog kan der være mulighed for at betale ekstra og sikre sig at turen gennemføres uden at opnå minimumskravet. Hvis dette ikke er en mulighed refunderes kunden 100%.

Prisændring efter reservation

Bemærk at vi kontinuerligt opdaterer vores priser. Guide to Greenland forbeholder retten til at hæve prisen efter reservationen hvis tur operatøren eller flyselskabet vælger at øge prisen. Det sker dog sjældent at en tur bliver dyrere efter reservation.

Indkvarterings reservationer 

Såfremt kunden afbestiller sin reservation: 

  • Der tillægges ingen gebyrer, såfremt reservationen annulleres 25 dage før afrejse. 
  • Der tillægges et gebyr på 50 pct. af rejseprisen, hvis reservationen annulleres mellem 24 og 8 dage før afrejse. 
  • Anulleres reservationen inden for 7 dage før afrejse, opkræves 100 pct. Af rejseprisen.

En regning vil blive udstedt og tilsendt, hvis turen ikke afbestilles i tide. Dette er også gældende for aflysning af fly.

Pas, visum og forsikringer 

Det er passagerens eget ansvar, uanset nationalitet eller destination at sikre sig og kontrollere om man besidder de nødvendige papirer i forbindelse med indrejse i et givent land. Dette kan ske hos konsulatet for det land man skal besøge. 

Da visum og sundhedskrav kan ændres uden varsel, anbefaler vi at du får verificeret sundheds og visum krav hos rette konsulat før afrejse. 

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger

Guide to Greenland ApS og dets agenter, tilknyttede virksomheder, tjenesteydere, leverandører og / eller distributører vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for et af følgende tab eller skader (hvorvidt sådanne tab, hvor det forventes, forudsigelige, kendt eller på anden måde): a) tab af data; b) tab af indtægter eller forventet overskud c) tab af virksomhed d) tab af mulighed e) tab af goodwill eller skade på omdømme f) tab, som tredjemand har lidt eller (g) eventuelle indirekte, følgeskader, særlige eller eksemplariske skader som følge af brug af guidetogreenland.com uanset handlingsform.

I forbindelse med gennemførelse af arrangementer for hoteller, ture, transport eller enhver service i forbindelse med rejseplaner for individuelle kunder, kan Guide to Greenland ApS eller dets agenter/leverandører ikke stilles ansvarlig for personskade, skade, tab, ulykke, forsinkelse eller uregelmæssighed, ansvar eller udgifter til person eller ejendom som følge af misligholdelse af ethvert hotel, luftfartsselskab eller andet selskab eller person, der leverer tjenester inkluderet i ture.

Guide til Greenland ApS og dets agenter og leverandører er ikke og kan ikke gøres til ansvar for sygdom, rapseri, arbejdskonflikter, maskinskader/tekniske skader, statslige begrænsninger, krigshandlinger og / eller terrorisme, vejrforhold, mangel i ethvert transportmiddel eller for en fejltagelse eller ulykke eller andre årsager som ligger uden for deres kontrol.

Indholdet i guidetogreenland.com - herunder oplysninger, navne, billeder, billeder, logoer, priser, datoer og tilgængelighed vedrørende eller relateret til Guide til Greenland ApS, guidetogreenland.com og / eller til en Guide to Greenland ApS tilknyttet hjemmeside, tjenesteudbyder, operatør og / eller salgsagent leveres "Som det er" og på et "Ud fra tilgængelighed" -basis uden nogen angivelser eller nogen form for garanti (udtrykt eller underforstået ved lov) i det omfang loven tillader det, herunder de stiltiende garantier af tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-overtrædelse, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.

Guide to Greenland ApS kontrollere og dobbeltkontrollere om alle produkter og services der tilbydes for fejl og unøjagtigheder. Guide to Greenland ApS kan dog ikke garantere for funktionalitet, indhold og eller oplysninger anført på guidetogreenland.com eller en Guide to Greenland ApS tilknyttede hjemmeside er uden fejl og mangler, samt at guidetogreenland.com eller den/de servere hvorpå den er placeret er virusfrie eller ikke indholder fejl. Der kan ligeledes ikke garanteres for at kommunikationen ikke bliver afbrudt. 

Hvis nogen af de anførte vilkår viser sig at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde uagtsom strider mod lovgivningen i en given stat eller land, hvor disse betingelser har til formål at gælde, skal disse afsnit udgå og resten af reglerne fortsat være gældende i fuld omfang og forblive bindende og mulige at håndhæve.

Begrænsninger ved brug

Du indvilliger i at du ikke selv vil, hjælpe andre med, eller lade andre:

- bruge hjemmesiden /sitet til at true, stjæle, bedrage, anspore, chikanere eller advokere chikane hos en anden person eller på anden måde forstyrre en anden brugeres anvendelse af hjemmesiden/sitet.

- bruge hjemmesiden/sitet til udsende eller fremsende spam, kædebreve, konkurrencer, junk e-mails, opfordring til pyramidespil, pyramidespils-fremsendelser, undersøgelser, eller andre massemeddelelser, hvad enten det er i kommercielt eller ej.

- bruge hjemmesiden/sitet på en måde som kan skabe interessekonflikter, som f.eks. bruge sitet til at lave handelsvurderinger med andre virksomhedsejere eller skrive eller anmode om anmeldelser

- bruge hjemmesiden/sitet til at fremme fordomme eller diskriminering af særlige grupper;

- bruge hjemmesiden/sitet til at krænke enhver tredjeparts ret, herunder ethvert brud på tillid, ophavsret, varemærke, patent, handelshemmelighed, moralsk ret, privatlivets fred, offentlighedsloven, eller enhver anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret i øvrigt.  

- bruge hjemmesiden/sitet til at indsende eller transmittere pornografi eller ulovligt indhold;

- bruge hjemmesiden/sitet til at til at anmode om personlige oplysninger fra mindreårige eller at skade eller true med henblik på at skade/forårsage skade på mindreårige;

- bruge hvilken som helst robot, sidesøgnings/sidehentnings-program, eller andre automatiserede enheder, processer eller anden midler til at få adgang til at hente, afsøge og eller indeksere hjemmesiden/sitet eller indholdet af hjemmesiden/sitet;

-forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden/sitet, bruge brugerkonti, computersystemer eller netværker forbundet til hjemmesiden/sitet, via hacking, have tilsneget adgang til adgangskode; bruge hjemmesiden/sitet eller hjemmesideindhold til at transmittere computervirus, worms, defekter, trojanske heste eller andet som har destruktiv karakter (hørende samlet under begrebet "virusser"); bruge en hvilken som helst enhed, software eller programrutine, som medfører at programmet/hjemmesiden/sitet ikke at fungere korrekt, eller på anden vis forsøger at forstyrre hjemmesiden/sitet i at udføre dens funktioner korrekt; skabe bevist stort datatrafik; bruge hjemmesiden/sitet til at krænke sikkerheden på enhver netværkscomputer, bryde sikkerhedskoder, adgangskoder og sikkerhedskrypteringskoder, forstyrre eller forstyrre sikkerheden for eller på anden måde skade hjemmesiden/sitets indhold, fjerne, omgå, deaktivere, beskadige eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på hjemmesiden/sitet, funktioner som hindre eller begrænser brugen eller kopieringen af hjemmesidens/sitets indhold eller funktioner, der håndhæver begrænsninger for brugen af hjemmesiden. 

Opsigelse af brugerkonto

Vi kan opsige eller suspendere din brugerkonto eller din muligheder for at bruge hjemmesiden/sitet helt eller delvist efter vores eget valg, af en eller anden grund, og uden varsel eller ansvar af nogen art. Vi kan for eksempel opsige eller suspendere din brugerkonto eller din mulighed for at bruge hjemmesiden/sitet hvis du misbruger hjemmesiden/sitet. En sådan opsigelse eller suspension kan forhindre dig i at få adgang til din konto, hjemmeside/site, Dit indhold, hjemmeside/site indhold eller anden relevant information.

Du kan til en hver tid opsige samarbejdet ved at lukke din brugerkonto og afbryde dit brug af alle eller dele af hjemmesiden/sitet. Hvis du skulle lukke din konto, kan vi fortsætte med at vise dit tidligere offentliggjorte indhold og er ikke forpligtet til at fjerne noget af Dit indhold. 

"Denne hjemmeside/site bruge et værktøj som samler dine forespørgsler om sider og levere elementer af disse til søgemaskine for at hjælpe disse i at indeksere denne hjemmeside/site. Vi kontrollerer konfigurationen af værktøjet og er ansvarlige for samtlige de data som sendes til søgemaskinerne"