Pukkelhvaler i Grønland

Af Verificeret Ekspert

En af Grønlands største sommergæster er pukkelhvalen

Den kommer ligesom en trækfugl omkring maj måned og svømmer ind i de største fjorde langs kysten. Omkring oktober måned siger den farvel og tak og svømmer igen mod sydligere himmelstrøg.

Humpback whale coming up for a breath, birds flying around near the surface of the water

Det store havpattedyr af Grønland

Det store pattedyr er total-fredet i hele Grønland, og gennem de seneste årtier er antallet af pukkelhvaler vokset støt. I dag er der en levedygtig bestand på omkring 3.000 hvaler ved Grønland.

Det giver en lille tilvækst på max. 30 pukkelhvaler om året, da en hun typisk føder en kalv i løbet af en periode på tre år. Drægtigheden er mellem 11 og 12 måneder og kalven bliver hos moderen i op til et år, hvor den drikker omkring 50 liter modermælk i døgnet.

A whale waving

En selskabelig svømmer

Hvis man bruger meget tid på vandet, har man gode chancer for at se en pukkelhval. Sammenlignet med andre hvalarter er det en rigtig »turisthval«. Den er relativt tillidsfuld, og bliver ikke skræmt af en båd, der nærmer sig i moderat fart.

Pukkelhvalen har desuden den vane, at den før et dybt dyk rejser halen lodret op i luften – ofte efterfulgt af tilfredse suk og klikkende kameraer!

A jumping humpback whale

Pukkelhvaler fisker sammen

En anden adfærd, der gør pukkelhvalen populær, er, at den ofte opholder sig i længere perioder i vandoverfladen. Her kan den eksempelvis løfte sine gigantiske luffer og skabe et kæmpe-plask. En sjælden gang kan pukkelhvalen finde på at springe helt ud af vandet, men det skal man være heldig for at opleve. Det imponerende spring skyldes bl.a., at flere hvaler slår sig sammen om at fiske.

De bygger et net ved at puste bobler i en ring helt nede på bunden. Fiskene svømmer ikke igennem boblerne og bliver derfor fanget i den afgrænsede cylinder, som luftboblerne danner. Hvalerne skiftes herefter til at svømme op gennem bobbeltragten og æde af den indfangede fiskestime. På vejen op gennem tragten kan der komme så meget fart på, at de nærmest ryger ud af vandet, når de rammer overfladen.

A humpback whale diving down

En særlig slags

Pukkelhvalen hører til blandt bardehvalerne. Det vil sige de hvalarter, der spiser ved hjælp af et sindrigt system af barder i overmunden, der filtrerer smådyr fra havvandet, der, i enorme mængder, indtages gennem munden. Traditionelt regnes krill som den vigtigste fødeart, men i perioder kan stimefisk være særdeles vigtige for pukkelhvalen i Grønland.

Specielt i maj-juni når den lille laksefisk lodden (eller Ammassat, som den mest kaldes) kommer tæt på kysten for at gyde. Her kan pukkelhvalerne finde på at forfølge fiskene helt ind på lavt vand for at  suge dem ind i deres kæmpe gab. Hvor andre hvalarter er kendt for at strande på lavvandede områder, har pukkelhvalen en udpræget evne til at undgå strandinger.

The beautiful tale of a humpback whale diving down

Særegent træk ved pukkelhvalen

Et andet særegent træk ved pukkelhvalen er det unikke sort-hvide mønster på halen. Mønsteret bruges af forskere til at identificere de enkelte individer, og det giver mulighed for at indhente oplysninger om blandt andet pukkelhvalens trækvaner og trofasthed til bestemte områder.

De seneste år har Grønlands Naturinstitut indhentet digitale foto af hvalhaler, fra blandt andet besøgende turister, for at udbygge viden om pukkelhvalen i Grønland. Et sidste særkende er pukkelhvalens store register af lyde. Det har gjort dens sang berømt over hele verden.

A group of humpback whales diving down

Fakta

  • Latinsk navn: Megaptera novaeangliae
  • Størrelse: hanner 11-17,5 m., hunner 11-19 m., nyfødt gennemsnitligt ca. 4,3 m.
  • Vægt: Voksne op til 35 tons. En nyfødt pukkelhval kalv vejer op til 2,5 tons
  • Længde på luffer: 5 m (dyrerigets længste lemmer)
  • Føde: Små stimefisk og krill, plankton.
  • Udbredelse: Vinter i tropiske havområder og som-mer i polare havområder
  • Status: Sårbar, har tidligere været udsat for intensiv fangst
  • www.wikipedia.org og Grønlands Naturinstitut

Klik her hvis du kunne tænke dig, at komme på en af vores ture for at se de majestætiske hvaler!

Læs flere artikler fra

Andre interessante artikler
the greenland shark in a green light

Grønlandshajen: Syv facts om det halvblinde og langtlevende væsen i de arktiske farvande

7 fakta om slædehunde i Grønland

Nyttige redskaber til din rejse til Grønland